terbohuu: albanian mafia is the first ... terbohuu

Monday, July 16, 2012

albanian mafia is the first ... terbohuu

Mafia shqiptare është konsideruar si një nga mafiet më të mëdha. Me një numër të madh të organizatave te vogla kriminale, mafia shqiptare u përhap në nivele ndërkombëtare në vitet 1980. Ata kane drejtuar prostitucionin dhe  trafikimin e drogës në Shtetet e Bashkuara dhe Britani te Madhe dhe ne te githe Europen. Ata janë të njohur për përdorimin shume  të shpejtë të dhunës për hakmarrje numri i perafert nuk dihet pasi aty funksionon kodin e heshtjes.Mafia Shqiptare funsionon  ne baze te disa normave dhe te beses(ne baze te kanunit)
No comments:

Post a Comment